Založiť webovú stránku alebo eShop

Uhol pohľadu

__________________________________________________________

  © Anna Franceová                                                             

 ___________________________________________________________________________________________
                                                
 
 
                                             
 
    ...ako ich vnímam...             
 
V prírode je všetko dané. Nič ale nieje šablonovité alebo čiernobiele, sú milióny odtieňov vzhľadu, či charakteru, na to všetko pôsobia dedičné i vonkajšie vplyvy, ktoré sú nespočetne mnohoraké a stále meniace sa. Jedinec druhu nemusí byť nositeľom predpokladaného charakteru a typu. Preto ich nevnímam prostredníctvom hmotnosti, dĺžky alebo očakávanej povahy, ale ako osobnosti krásne a neskrotné, schopné vlastných úvah a rozhodnutí.
 
 
 
_______________________________________________                  
 
 
    
 
  
   ...Ayra...
 
Svoju húževnatosť, tvrdosť a cielavedomosť prejavovala už ako čerstvo vyliahnutá, ktorá napriek problémom, alebo práve pre ne, ukázala nezlomnú chuť žiť. Svoje miesto pod slnkom (i v nás) si nezmazateľne vybojovala. Je skutočne silnou osobnosťou, ktorá preveruje schopnosti všetkých, s ktorými príde do styku. Je náročná na každého, seba nevynímajúc. V konaní je priama a čitateľná, napriek tomu v akciách úspešná.
 
 
    
 
 
       ...Dorisa...
 
Vždy si bola vedomá svojej veľkosti a sily, vo svojom okolí vzbudzovala až nečakaný rešpekt. Trošku povýšenecká, s prejavmi náklonnosti iba k vyvoleným. I po dlhých rokoch ostáva stále jedinečná, mimoriadna a navždy naša... 
 
 
 
 
 
 
    ...Rajza...
 
 
 
Za svoju neohrozenosť, silu a nekompromisnú dravosť temer zaplatila najvyššiu daň. Vlastnosti, ktoré sú vzácne, cenené a tým aj vyhľadávané u osobností jej druhu. Matka jej odovzdala to najlepšie zo seba a ona to prijala i z tvrdej, no láskyplnej výchovy.Napriek zraneniu nestratila gracióznosť a nadhľad, ktoré sa jej odrážajú v pohľade i držaní tela. Je dôkazom, že rodičia žijú ďalej vo svojich deťoch, predkovia vo svojich potomkoch.
 
 
 
 
               
  ...Čoky - sestra Rajzy...
 
 
Tak, ako je Rajza odmeraná a prísna, je Čoky priateľská a komunikatívna. Bolo úžasné sledovať rast a vývoj celej jej osobnosti. Ako s rozvahou zisťovala, čoho je sama schopná, odhaľovala vlastnosti ukryté vo svojom vnútri a následne všetko pretavovala do svojich výkonov. Každá akcia bola dopredu premyslená a nová situácia znovu prehodnotená, čo jej bezpečne zaisťovalo bezchybnosť jej čokoládového, i tak veľmi pevného, operenia. Záver akcie - úspech a všetko v elegantnom štýle. 
Jej kreativita dokáže stále prekvapovať. A vraj len inštinkty...
 
 
 
         
               
   ...Ezan...
 
 
Je to frajer a švihák, ktorý robí všetko akoby "ľavou zadnou". Je prispôsobivý, z ničoho nerobí veľkú vedu a z každej situácie vyťaží to najlepšie pre seba. Je prototyp samca pre záchranu svojho genofondu, ktorý ochotne odovzdáva svojim potomkom. V akciách je flexibilný, na zmenu okamžite reaguje.
 
 
                                               
 
            
   ...Džango...
 
 
Celá tá sebaistota, sila a trúfalosť, vyžarujúce z celej jeho osobnosti, sú vždy zjavné najmä v akciách, do ktorých nastupuje s plným nasadením. V jeho réžii sa mení i akcia na prvý pohľad neúspešná...Prehru si nepripúšťa, všetko začaté dokončí.
 
 
 
 
 
         
   ...Tery...
 
 
 
   ...Goldy......
 
 
 
 
   ...Nugatka...

    ...Romi...

  ...Lino...
 
Svoju slobodu si statočne vybojoval. Anarchiou a neskrotnosťou denne dokazoval čo chce a kam patrí. Bol nezávislý a temperamentný, no ani po veľmi dlhej dobe nezabudol na svoje korene, čo opakovane dokázal nezištnou návštevou, no v bezpečnej vzdialenosti...jeho životaschopnosť a sebestačnosť prináša tú najväčšiu radosť. 
 
_____________________________________________________
 
         
                                       © Anna Franceová
_______________________________________________            
          
                                                               späť na www.falconryart.wbl.sk 
                               
 
_____________________________________________________
 
                                              
 
 
                                                        Copyright © 2009 - 2017
TOPlist